Kuru Temİzleme

Kuru Temİzleme

Kuru temizleme, “kuru” denmesine rağmen kuru olarak yapılan bir işlem değildir. Yapılan temizleme işleminin kuru olarak tanımlanması, işlem sırasında kullanılan sıvıların neredeyse hiç su içermemesinden kaynaklanır.

Kuru temizlemenin ilk dönemlerinde kullanılan gaz yağı ve benzin gibi sıvılar, son derece tehlikeli ve yanıcıydı. Bundan dolayı kuru temizleme mesleği, solventler kullanılmaya başlanıncaya kadar tehlikeli bir işti. 1930’larda percholoroethylene’nin (yanıcı olmayan, sentetik solvent) tanınmasından sonra bugün birçok kuru temizleme firması solvent kullanmaktadır.

Kuru Temizleme tarihi; çok eski zamanlara, tekstil giysilerinin başlangıcına kadar uzanır. İlk zamanlarında küllü su, amonyak ve bir çeşit killi çamur giysiler üzerindeki yağı çıkarmak için kullanılıyordu. Kuru temizlemenin orijini hakkında farklı görüşler olmasına rağmen, petrol bazlı bir sıvının makine yağlı bir kumaş üzerine dökülmesi ve buharlaşmasından sonra yağ lekesinin bir şekilde çıkması kuru temizlemenin doğuşu hakkında herkesin üzerinde birleştiği bir noktadır. İlk kuru temizleme mağazası 1840 yılında, Paris’te Jolly Belin tarafından açılmıştır.

Kuru temizlemenin asıl amacı; ıslak temizlemeyle zarar görebilecek olan kumaş dokularını yıpratmayarak uzun ömürlü olmalarını sağlamak ve su ile çıkarılamayan yağ gibi lekeleri sorunsuzca temizlemektir.

Ayrıca sık kuru temizleme yapılması, giysilere zamanla yerleşerek kumaş liflerine nüfus eden ve zımpara gibi aşındırıcı etkisi olan kirleri ve pisliği çıkararak giysilerin yeni alınmış gibi bir görüntüye sahip olmasına yardımcı olur.

Lekelenen giysiler için dünyada en etkili çözüm; ön leke çıkarma müdahelesinin yapıldığı kuru temizleme işlemidir. Lekeler için zamanında müdahele edilmemesi veya internette kimin yazdığı dahi belli olmayan tavsiyelerle ve tuz, limon, kolonya gibi maddelerle yapılan müdaheleleri lekenin çıkmasını imkansız hale getirebilir.

Kuru temizlemeciler ve tüketiciler; ürün bakım sembollerini gösteren temizleme talimatına göre gerekli bakım ve temizleme işlemlerini yapmalıdırlar. Temizleme talimatına uyulmasına rağmen yapılan işlem sonucunda üründe veya aksesuarlarında bir sorun oluşursa; sorumluluk, yasalarda belirtildiği gibi gerekli testleri yapmayan üretici firmanındır.